02.06.2023 Tabela konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowana I wersja tabeli konwersji danych EGiB z modelu 2015 określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i...

02.06.2023 ASG-EUPOS ma już 15 lat!

2 czerwca 2023 roku mija 15 lat od uruchomienia przez GUGiK systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Jednolity dla całego kraju układ odniesienia realizowany przez stacje referencyjne oraz usługi czasu rzeczywistego udostępniane dla geodetów spowodowały dynamiczny rozwój technik pomiarów...

01.06.2023 II edycja szkolenia dla geodetów uprawnionych

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zaprasza geodetów uprawnionych na II edycję bezpłatnego szkolenia, które jest w dużej mierze odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości kierowane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podczas szkolenia zostaną omówione również problemy związane...

31.05.2023 Kolejne warsztaty fotogrametryczne – ruszają zapisy

Alicja Kulka – p. o. Głównego Geodety Kraju zaprasza na kolejne warsztaty fotogrametryczne pt. „Wykorzystanie danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji baz powiatowych”. Warsztaty kierowane są dla pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i Wykonawców prac geodezyjnych. Nowością...

31.05.2023 Model pojęciowy bazy danych oraz schemat aplikacyjny dla mapy glebowo-rolniczej opracowywanej w skali 1:5 000 w postaci wektorowej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym oraz w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował model pojęciowy bazy danych oraz schemat aplikacyjny GML dla mapy glebowo-rolniczej dla skali 1:5...