30.03.2021 Nie żyje prof. Janusz Śledziński

W wieku 89 lat 29 marca 2021 r. zmarł prof. Janusz Śledziński. Był wybitnym specjalistą w zakresie geodezji wyższej i satelitarnej, grawimetrii i astronomii. Od 1954 r. związany z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery akademickiej...

30.03.2021 Rekordowe statystki wykorzystania usług KIEG, KIUT i KIBDOT

W marcu usługi KIEG , KIUT i KIBDOT odnotowały rekordowe liczby wywołań, co przedstawiono na poniższych wykresach: Złożenie obrazów uzyskiwanych z usługi KIEG , KIUT i KIBDOT pozwala uzyskać kompletny obraz mapy zasadniczej, co przedstawiono poniżej.

30.03.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Od 17 grudnia 2020 r. interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN zostały użyte do przesłania prawie 7 300 zawiadomień. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiatach: mińskim , wołomińskim, piaseczyńskim,...