Back

03.06.2022 XXVI Międzynarodowe Polsko – Czesko – Słowackie Dni Geodezji

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju otworzyła XXVI Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji. Cykliczna konferencja naukowo–techniczna, organizowana rotacyjnie w trzech sąsiadujących ze sobą państwach od 29 lat, tym razem odbywa się w Łodzi w dniach 2–4 czerwca  2022 roku.

Program konferencji obejmuje kilkanaście referatów wygłaszanych w językach narodowych z kilku bloków tematycznych, między innymi: aktualne informacje dotyczące działalności urzędów geodezyjnych w poszczególnych krajach, branżowe nowości technologiczne, ogólnodostępne usługi sieciowe prezentujące informacje przestrzenne (Geoportale), kataster nieruchomości oraz wyniki badań przedstawiane przez młodych naukowców i studentów geodezji. W tegorocznym spotkaniu uczestniczy blisko 150 osób, w tym oprócz przedstawicieli społeczności geodezyjnej z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń również członkowie branżowych organizacji geodezyjnych z Niemiec i Ukrainy, reprezentanci lokalnej administracji rządowej i samorządowej, szkół i uczelni wyższych oraz służby geodezyjnej i kartograficznej.

Coroczne spotkania odbywają się na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Slovenskou spoločnosť ou geodetov a kartografov i Českým Svazem Geodetů A Kartografů. Celem wzajemnej współpracy jest między innymi wymiana doświadczeń, w szczególności w zakresie ochrony interesów i wzmacniania autorytetu geodezji i kartografii, rozwoju praktyki zawodowej oraz  edukacji i nauki.

Na zdjęciu Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju otwiera XXVI Polsko–Czesko–Słowackie Dni Geodezji.

Na zdjęciu Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju z Zatępcą GGK Czech Karlem Stenclem i GGK Słowacji Janem Mrva

Na zdjęciu Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju prezentuje zagadnienia dotyczące działań GUGiK podczas pandemii

Na zdjęciu Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Andrzejem Gorczyński, Prezesem SGP Januszem Walo i Geodetą Województwa Łódzkiego Andrzejem Dziubińskim.