Powrót

04.11.2020 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji w dniach 3-4 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Niemiec w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to „Smart Cadastre – shaping the future”. Podczas wideokonferencji reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o potrzebie edukacji
w obszarze SDI, promocji danych przestrzennych i serwisu www.geoportal.gov.pl oraz korzystaniu z nich przez społeczeństwo. Zwróciła uwagę na to, jak duże znaczenie w tym zakresie ma popularyzacja wiedzy poprzez projekty organizowane przez GUGiK. Podkreślała również, że powszechna dostępność danych przestrzennych to wygoda przede wszystkim dla obywateli. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania.