Powrót

13.09.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie odpowiednio 65% i 64% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Rys.1 Wykres przedstawiający poziom informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach. województwo pomorskie 65%; śląskie 64%; warmińsko-mazurskie 48%; podlaskie 48%; małopolskie 44%; opolskie 42%; dolnośląskie 42%; mazowieckie 41%; zachodniopomorskie 39%; lubuskie 39%; łódzkie 36%; świętokrzyskie 36%; kujawsko-pomorskie 34%; wielkopolskie 31%; podkarpackie 19%; lubelskie 9%;

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Rys.2 Ilustracja przedstawia tabelę z informacjami o poziomie informatyzacji operatów elektronicznych w poszeczególnych województwach. Województwo pomorskie stan iformatyzacja operatów 65% liczba wszystkich operatów 53769, liczbaoperatów elektronicznych 34984, liczba operatów tradycyjnych 18785; województwo śląskie stan iformatyzacja operatów 64% liczba wszystkich operatów 66404, liczbaoperatów elektronicznych 42473, liczba operatów tradycyjnych 23931; województwo warmińsko-mazurskie stan iformatyzacja operatów 48% liczba wszystkich operatów 27194, liczbaoperatów elektronicznych 13052, liczba operatów tradycyjnych 14142; województwo podlaskie stan iformatyzacja operatów 48% liczba wszystkich operatów 22432, liczbaoperatów elektronicznych 10657, liczba operatów tradycyjnych 11775; województwo małopolskie stan iformatyzacja operatów 44% liczba wszystkich operatów 84140, liczbaoperatów elektronicznych 36990, liczba operatów tradycyjnych 47150; województwo opolskie stan iformatyzacja operatów 42% liczba wszystkich operatów 15076, liczbaoperatów elektronicznych 6274, liczba operatów tradycyjnych 8802; województwo dolnośląskie stan iformatyzacja operatów 42% liczba wszystkich operatów 46537, liczbaoperatów elektronicznych 19356, liczba operatów tradycyjnych 27181; województwo mazowieckie stan iformatyzacja operatów 41% liczba wszystkich operatów 111551, liczbaoperatów elektronicznych 45792, liczba operatów tradycyjnych 65759; województwo zachodniopomorskie stan iformatyzacja operatów 39% liczba wszystkich operatów 32785, liczbaoperatów elektronicznych 12921, liczba operatów tradycyjnych 19864; województwo lubuskie stan iformatyzacja operatów 39% liczba wszystkich operatów 17606, liczbaoperatów elektronicznych 6908, liczba operatów tradycyjnych 10698; województwo łódzkie stan iformatyzacja operatów 36% liczba wszystkich operatów 48817, liczbaoperatów elektronicznych 17703, liczba operatów tradycyjnych 31114; województwo świętokrzyskie stan iformatyzacja operatów 36% liczba wszystkich operatów 22270, liczbaoperatów elektronicznych 7924, liczba operatów tradycyjnych 14346; województwo kujawsko-pomorskie stan iformatyzacja operatów 34% liczba wszystkich operatów 42909, liczbaoperatów elektronicznych 14774, liczba operatów tradycyjnych 28135 województwo wielkopolskie stan iformatyzacja operatów 31% liczba wszystkich operatów 76763, liczbaoperatów elektronicznych 23542, liczba operatów tradycyjnych 53221; województwo podkarpackie stan iformatyzacja operatów 19% liczba wszystkich operatów 53523, liczbaoperatów elektronicznych 9953, liczba operatów tradycyjnych 43570; województwo lubelskie stan iformatyzacja operatów 9% liczba wszystkich operatów 39007, liczbaoperatów elektronicznych 3318, liczba operatów tradycyjnych 35689. W odniesienu do całego kraju to liczba wszystkich operatów przyjętych od początku roku do zasobu wynosi 760783, w tym operatów elektronicznych wpłynęło 306621 a w postaci tradycyjnej 454162.