Powrót

15.09.2021 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego o łącznej powierzchni ok. 3776 km2:

  • Numeryczny Model Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,
  • Numeryczny Model Pokrycia Terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki = 1 m,
  • Dane pomiarowe LIDAR o gęstości co najmniej 4pkt/m2.

Wyżej wymienione dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 2 i 4 zamówienia z 2021 roku na opracowanie danych wysokościowych.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS oraz skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętych danych pomiarowych LIDAR dla wojwótdztwa lubuskiego obszar miejscowości Skwierzyna

Dane pomiarowe LIDAR widoczne są także w przeglądarce chmury punktów:

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący widok chmury punktów danych pomiarowych LIDAR dla miasta Zielona Góra