Powrót

29.11.2019 Nowa skala prezentacji ortofotomapy w Geoportalu

W Geoportalu umożliwiono przeglądanie ortofotomapy dla przybliżenia odpowiadającego skali 1:250. Daje to nowe możliwości interpretacyjne publikowanej ortofotomapy, w szczególności w miejscach dostępności obrazów o wysokiej rozdzielczości.

Obecnie nowe przybliżenie dostępne jest dla Bydgoszczy. Ortofotomapy dla kolejnych obszarów kraju, w przybliżeniu 1:250, są publikowane sukcesywnie w miarę tworzenia dla nich kafelków WMTS.