Powrót

11.03.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: chrzanowskim, gostynińskim, konińskim, kolskim, lubartowskim, rawickim, sandomierskim, wadowickim, przemyskim oraz m. Przemyśl i m. Siemianowice Śląskie w dniach 7-9 marca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 419 000 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbierają już 134 powiaty przedstawione na załączonej mapie.

Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.